Covid-19 statement

Vanaf 14 oktober zijn door de overheid nieuwe maatregelen bekend gemaakt die ook impact hebben op de mogelijkheden om te sporten. Inmiddels hebben we ook vanuit de gemeente Sint-Michielsgestel begrepen wat dit concreet voor onze sporthal betekent:

Hoe gaan we hier als Shuttle Up mee om?

Dubbelspel wordt met de nieuwe maatregelen uitgesloten, maar enkelspel is nog wel mogelijk. Dit willen we als Shuttle Up dan ook gaan faciliteren, waarbij we gaan werken met een inschrijfsysteem voor twee tijdsloten – van 20:00 tot 21:15 en van 21:15 tot 22:30. Per tijdslot kunnen we 14 mensen laten enkelen (of gewoon overslaan, zolang er niet meer dan 2 mensen op een baan staan).

Hoe kun je je inschrijven?

De inschrijving gaat via het formulier waarvoor je een link hebt ontvangen per email. Op het formulier kun je per datum een eerste en een tweede keuze voor een tijdslot aangeven. Inschrijven voor komende maandag kan tot uiterlijk zondag 14:00 (en dit principe geldt ook voor de weken erna). Uiterlijk zondagavond zal het bestuur de indeling voor de dag erna bekend maken zodat iedereen weet waar die aan toe is. 

Tot slot

Als bestuur hopen we op deze manier voor de liefhebbers een verantwoorde manier om te sporten aan te bieden. Mocht er echter niet genoeg animo voor dit initiatief zijn, kunnen we in de komende weken alsnog besluiten om badminton even tijdelijk helemaal stil te leggen.